Een krachtige samenwerking voor een uniek natuurgebied!

Droomfondsproject Haringvliet

Het stille Haringvliet. Weinig herinnert nog aan de dynamische monding van twee grote Europese rivieren, Rijn en Maas, die het ooit was. Een delta waar het getij en de natuurlijke overgang van zoet rivierwater naar zout zeewater voor oer-Hollandse deltanatuur en soortenrijkdom zorgden.

Ooit, want met de voltooiing van de Haringvlietdam in 1971 kwam het unieke deltaleven tot stilstand. Het getij viel weg, trekvissen konden vanaf zee de rivieren niet meer op zwemmen, kustvogels en andere planten- en diersoorten verdwenen.

In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. In aanloop hierop werkt een unieke coalitie van zes natuurorganisaties aan een natuurlijker Haringvliet. De financiële bijdrage uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij is daarbij een onmisbare impuls. Onze ambitie: ruim baan voor de dynamiek van deltanatuur, trekvissen en -vogels waar mensen van kunnen genieten! 

Natuurontwikkeling

Bekijk project
Natuurontwikkeling
Het droomfondsproject wil de natuurkwaliteit in en om het Haringvliet verbeteren. Stap voor stap maken we de oevers gereed voor terugkeer van de deltanatuur als de sluizen van de Haringvlietdam in 2018 opengaan.

Recreatie

Bekijk project
Recreatie
De nieuwe deltanatuur in het Haringvliet met zijn ongekende planten- en dierenrijkdom en belevingsmogelijkheden draagt bij aan Nederlands trots. Als voortuin van de regio Rotterdam en met (inter-) nationale toeristische allure biedt het kansen voor een economische impuls voor de Zuid-Hollandse eilanden.

Steur

Bekijk project
Steur
Ooit was de Rijn een belangrijk leefgebied van de Europese Atlantische steur. Vervuiling en overbevissing zorgden ervoor dat de steur rond 1950 verdween. De waterkwaliteit op de rivier is verbeterd en de opening van de Haringvlietsluizen maakt migratie mogelijk. We willen de komende jaren werken aan een duurzame, zelfredzame steurenpopulatie.

Schelpdierbanken

Bekijk project
Schelpdierbanken
Bij een gezonde delta horen schelpdierbanken. Het zijn de biodiversiteitshotspots van het waterleven. Dankzij een betere verbinding tussen zee en rivier door het Kierbesluit zijn er goede kansen op terugkeer van deze ‘hotspots’. De ervaring leert echter dat schelpdierbanken niet uit zichzelf terugkeren en een zetje nodig hebben.

Visserij

Bekijk project
Visserij
Trekvissen hebben het tij de laatste jaren weer enigszins mee in Nederland dankzij (inter-)nationale beschermingsmaatregelen. Om de kansen ten volle te benutten als de Haringvlietsluizen op een kier gaan, moeten we voorkomen dat trekvissen ten prooi vallen aan intensieve visserij. Daarom willen we de visserij in balans brengen met de draagkracht van het systeem.

Monitoring

Bekijk project
Monitoring
Met monitoring zorgen we voor een goede nulmeting, kunnen we leren van onze ingrepen en voorspellen we wat er voor natuurwinst in het gebied kan gaan optreden na het openen van de Haringvlietsluizen in 2018 en onze ingrepen.